مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی

 


مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی ۳۲ صفحه همراه با منابع ۲-۱- مقدمه . ۱۲ ۲-۲- ساختار مالکیت … ۱۳ ۲-۲-۱ مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی .. ۱۳ ۲-۲-۲ گروه بندی های مختلف سهامداران . ۱۴ ۲-۲-۲-۱ انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره ۱۴ ۲-۲-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر . ۱۴ ۲-۲-۲-۳ انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت … ۱۵ ۲-۲-۳ ساختارهای مالکیت … ۱۵ ۲-۲-۳-۱ سرمایه گذاران نهادی .. ۱۶ ۲-۲-۳- …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.