مجموعه داستان زیر دندان سگ

مجموعه داستان زیر دندان سگ


مجموعه داستان زیر دندان سگ نوشته بهمن فرسی ۱۳۴۳ شامل ۱۱ داستان کوتاه قدیمی و خواندنی به نام های: سوزن It was better than nothing سایه زنده بند استخوان سوخته ها پا سنگ رنگی آیین عزب مردم چی ها مهمان در سوگ بستری که برچیده شد …


مجموعه داستان زیر دندان سگ نوشته بهمن فرسی ۱۳۴۳ شامل ۱۱ داستان کوتاه قدیمی و خواندنی به نام های: سوزن It was better than nothing سایه زنده بند استخوان سوخته ها پا سنگ رنگی آیین عزب مردم چی ها مهمان در سوگ بستری که برچیده شد …


مجموعه داستان زیر دندان سگ نوشته بهمن فرسی ۱۳۴۳ شامل ۱۱ داستان کوتاه قدیمی و خواندنی به نام های: سوزن It was better than nothing سایه زنده بند استخوان سوخته ها پا سنگ رنگی آیین عزب مردم چی ها مهمان در سوگ بستری که برچیده شد …

علوم انسانی

مجموعه داستان زیر دندان سگ,مجموعه داستان,داستان کوتاه,بهمن فرسی,داستان فارسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.