محاسبات مربوط به سیستم های اطفا حریق(اسپرینکلر/سیستم های تر و خشک/کپسول ها…)/تدوین:دکتر مهرزاد خراسانی

محاسبات مربوط به سیستم های اطفا حریق(اسپرینکلر/سیستم های تر و خشک/کپسول ها…)/تدوین:دکتر مهرزاد خراسانی


این جزوه با فرمت pdf و در ۱۰ صفحه در دوره های محاسبات سیستم های آتش نشانی دکتر خراسانی تدریس می گردد و همراه با مثال میباشد و شامل موارد ذیل است : بخش اول-سیستم تر                                                                            بخش دوم-سیستم خشک               بخش سوم-اسپرینکلر                                                                         بخش چهارم-کپسول ها                                                             …


این جزوه با فرمت pdf و در ۱۰ صفحه در دوره های محاسبات سیستم های آتش نشانی دکتر خراسانی تدریس می گردد و همراه با مثال میباشد و شامل موارد ذیل است : بخش اول-سیستم تر                                                                            بخش دوم-سیستم خشک               بخش سوم-اسپرینکلر                                                                         بخش چهارم-کپسول ها                                                             …


این جزوه با فرمت pdf و در ۱۰ صفحه در دوره های محاسبات سیستم های آتش نشانی دکتر خراسانی تدریس می گردد و همراه با مثال میباشد و شامل موارد ذیل است : بخش اول-سیستم تر                                                                            بخش دوم-سیستم خشک               بخش سوم-اسپرینکلر                                                                         بخش چهارم-کپسول ها                                                             …

فنی و مهندسی

اسپرینکلر, اطفا حریق, سیستم تر و خشک, کپسول آتش نشانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.