مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری تحلیل CGE از حادثه ۱۱ سپتامبر

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری تحلیل CGE از حادثه ۱۱ سپتامبر


شواهد زیادی وجود دارد که کاهش تقاضای ناگهانی و غیرمنتظره ای در صنعت گردشگری یک یا چند کشور به وجود می آید. سیاست گذاران با وضعی خطرناک مواجه شده اند بدین ترتیب که چگونه می توانند چنین بحرانهایی را در غیاب تحقیقات تأثیرات مربوطه واکنشهای مختلف، حل و فصل نمایند. کاهش تقاضا در صنعت گردشگری ایالات متحده در پی ۱۱ سپتامبر، مثال روشنی از بحران در این صنعت است. اگر چنین رکوردی طبیعت موقتی داشته باشد سیاست دولت گرایش به هدف گذاری در جهت کاهش سطح خرید و فروشی است که اتفاق خواهد افتاد. تعداد ۳۸ صفحه در قالب فایل ورد  …

علوم انسانی

مدیریت بحرانهای ,صنعت گردشگری ,تحلیل CGE ,حادثه ۱۱ سپتامبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.