مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته(صword100)

مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته(صword100)

مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته(صword100)

مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته(صword100)

بخش اول
استاندارد نمودن کالا
اهمیت و نقش کالا
اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.
شاید چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از ۶۰ درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت…

مدیریت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.