مراحل تصفیه فاضلاب درپالایشگاه

مراحل تصفیه فاضلاب درپالایشگاه

مراحل تصفیه فاضلاب درپالایشگاه

مراحل تصفیه فاضلاب درپالایشگاه

ناخالصی هایموجود در آب :
آب خالص در طبیعت به دلیل ویژگیهای حلالیتبالای آن ، وجود ندارد و دارای ناخالصی های گوناگون می باشد ناخالصی های آب را بهسه دسته کلی مواد جامد محلول ، مواد جامد معلق و کلوئیدی و گازها دسته بندی مینمایند.
مواد غیر محلول و معلق :
ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول و معلق در آب دارای اهمیتبسیار متنوع می باشند این مواد معلق سبب کدورت آب می شوند. برخی از این ذرات کهدرشت تر هستند دارای قابلیت ته نشینی می باشند و با حذف آنها آب…

شیمی

مراحل تصفیه فاضلاب درپالایشگاه,شیمی,مقاله,تحقیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.