مروری‌ بر ادبیات‌ پژوهش‌

مروری‌ بر ادبیات‌ پژوهش‌

مروری‌ بر ادبیات‌ پژوهش‌

مروری‌ بر ادبیات‌ پژوهش‌

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
گزارش نهایی طرح پژوهشی: بررسی ویژگیهای شخصیتی کارشناسان کاوش اطلاعات؛ مجری : مریم خسروی؛ ناظر: دکتر طهمورث حسنقلی پور؛
 
فصل‌ دوم‌
مروری‌ بر ادبیات‌ پژوهش‌
۱ـ۲ـ مقدمه‌ حصول‌ هدف‌های‌ سازمان‌ به‌ نحو مطلوب‌ مستلزم‌ تهیه‌ و اجرای‌ برنامه‌ها و خط‌مشی‌های‌ هدایت‌ و کنترل‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ نحو مؤثر می‌باشد. اجرای‌ صحیح‌ این‌ برنامه‌ها…

سایر رشته های فنی مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.