مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

مقدمه
بیش از نیم میلیارد ازجمعیت در سراسر جهان به علت نارسایی های ذهنی ،جسمی و حسی معلول به شمار می آیند.این نارسایی ها وبرخی موانع فیزیکی و اجتماعی آنها را همواره از اجتماع دور نگه می دارد.معلولان اغلب از اساسی ترین موقعیت های آموزشی محروم بوده و مشاغلی بی اهمیت با دستمزدی بسیار پائین به آنها محول میگردد. نگرش اجتماعی نسبت این گروه آنها را از زندگی فهنگی و روابت عادی اجتماعی به دور می دارد.امروزه در کشورهای مختلف برنام های متعددی برای…

روان شناسی

ناشنوایان,مقاله,تحقیق,روانشناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.