معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ

معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ

معاونت تضمین مرغوبیت  و تستهای میدانی  مدیریت مونتاژ

معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ

فهرست عناوین
عنوان صفحه
۱ـ مقدمه و اصول اولیه
۲ـ مکانیسم محافظت در مقابل خوردگی
۳ـ انواع پوششهای کروماته
۴ـ فلزاتی که عموماً کروماته می شوند
۵ـ مقاومت الکتریکی پوشش کروماته
۶ـ محلول های پوشش کروماته
۷ـ انواع روشهای عملیات کروماته کردن
۸ـ تجهیزات مورد استفاده
۹ـ کنترل اتوماتیک
۱۰ـ ترتیب و توالی پروسه کروماته کردن
۱۱ـ کنترل محلول آبکاری و ایراد یابی
۱۲ـ آبکاری مجدد قطعات اسقاطی
۱۳ـ پوششهایی که به عنوان روکش برای پوشش تبدیلی کروماته به کار…

شیمی

مدیریت مونتاژ,شیمی,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.