معرفی رشته و شغل پرستاری

معرفی رشته و شغل پرستاری

معرفی رشته و شغل پرستاری

معرفی رشته و شغل پرستاری

۱۶ صفحه
قابل ویرایش…word
——————————————————————
معرفی رشته و شغل پرستاری
هدف :این برداشت که پرستاری به معنای مراقبت کردن از بیمار است، تا حدودی درست می‌باشد. البته مراقبت تنها شامل تزریق یا پانسمان نمی‌شود بلکه با گذشت زمان و با پیشرفت علم و تکنولوژی ، مراقبت پرستاران نیز علمی‌تر و پیچیده‌تر شده است و پرستاری در حال حاضر یک رشته علمی است و متخصص این رشته باید علوم بسیاری را فرا بگیرد و کاربرد آنها را در ارتباط با مریض…

پرستاری

معرفی رشته و شغل پرستاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.