معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران….

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران….

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران....

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران….

  فهرست مطالب
عنوان شماره‌ی صفحه
مقدمه…۱
 فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسئله…۵
۱-۲- سؤال پژوهش..۶
۱-۳- اهداف پژوهش..۶
۱-۴- روش و فنون اجرایی پژوهش…۷
۱-۵- پیشینه و ادبیات نظری پژوهش..۷
۱-۶- معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها..۱۶
۱-۷- محدودیت‌های پژوهش ..۱۷
 فصل دوم: تاریخچه، تعاریف، مبانی نظری
۲-۱- تاریخچه‌ای از ورود اسلام به ایران تا پایان دوره‌ی سلجوقی…………………………………………………….۲۰
۲-۲- اسلام و هنر و بازتاب آن در…

سایر رشته های هنر

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری,طرح و نقش در زیورآلات فلزی,دوره‌‌ی سلجوقی در ایران,دانلود پایان نامه,word

پاسخی بگذارید