مقاله انگلیسی ELSEVER مربوط به سال ۲۰۱۶ که ۲۰صفحه انگلیسی با ترجمه.مناسب برای درس تئوری حسابداری یا حسابرسی پیشرفته

مقاله انگلیسی ELSEVER مربوط به سال ۲۰۱۶ که ۲۰صفحه انگلیسی با ترجمه.مناسب برای درس تئوری حسابداری یا حسابرسی پیشرفته


  مقاله اصلی ۲۰ صفحه و بصورت فایل pdf می باشد و ترجمه شامل ۲۹ صفحه که به صورت فایل word می باشد .  شناسایی تقلب مالی هوشمند: بررسی جامع   چکیده     تقلب مالی، موضوعی است که پیامدهای بسیاری در بخش مالی دولت، شرکت‌ها و نیز مصرف‌کنندگان عادی دارد. افزایش وابستگی به فن‌آوری‌های جدید مانند ابررایانه و تلفن همراه در سال‌های اخیر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. شیوه‌های سنتی بررسی مالی نه تنها در زمان صرفه جویی نمی‌کنند بلکه بعضی اوقات پرهزینه و نادرست و در برآورد اطلاعات گسترده استفاده از آنها غیرممکن است. جای تعجب نیست که مؤسسات مالی به استفاده از شیوه‌های آماری و محاسباتی نوین و فرایندهای خودکار روی آورده‌اند. این مقاله، با استفاده از شیوه‌های داده‌کاوی به بررسی جامعی در حوزه تحقیقات شناسایی تقلب مالی، پرداخته است. در این مقاله، بیش از پنجاه مقاله علمی که عمدتاً در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر شده بودند و مطالعات تجربی در زمینه شناسایی تقلب مالی بر اساس  Cl به صورت اختصاصی انجام داده بودند، مورد برر …


  مقاله اصلی ۲۰ صفحه و بصورت فایل pdf می باشد و ترجمه شامل ۲۹ صفحه که به صورت فایل word می باشد .  شناسایی تقلب مالی هوشمند: بررسی جامع   چکیده     تقلب مالی، موضوعی است که پیامدهای بسیاری در بخش مالی دولت، شرکت‌ها و نیز مصرف‌کنندگان عادی دارد. افزایش وابستگی به فن‌آوری‌های جدید مانند ابررایانه و تلفن همراه در سال‌های اخیر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. شیوه‌های سنتی بررسی مالی نه تنها در زمان صرفه جویی نمی‌کنند بلکه بعضی اوقات پرهزینه و نادرست و در برآورد اطلاعات گسترده استفاده از آنها غیرممکن است. جای تعجب نیست که مؤسسات مالی به استفاده از شیوه‌های آماری و محاسباتی نوین و فرایندهای خودکار روی آورده‌اند. این مقاله، با استفاده از شیوه‌های داده‌کاوی به بررسی جامعی در حوزه تحقیقات شناسایی تقلب مالی، پرداخته است. در این مقاله، بیش از پنجاه مقاله علمی که عمدتاً در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر شده بودند و مطالعات تجربی در زمینه شناسایی تقلب مالی بر اساس  Cl به صورت اختصاصی انجام داده بودند، مورد برر …


  مقاله اصلی ۲۰ صفحه و بصورت فایل pdf می باشد و ترجمه شامل ۲۹ صفحه که به صورت فایل word می باشد .  شناسایی تقلب مالی هوشمند: بررسی جامع   چکیده     تقلب مالی، موضوعی است که پیامدهای بسیاری در بخش مالی دولت، شرکت‌ها و نیز مصرف‌کنندگان عادی دارد. افزایش وابستگی به فن‌آوری‌های جدید مانند ابررایانه و تلفن همراه در سال‌های اخیر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. شیوه‌های سنتی بررسی مالی نه تنها در زمان صرفه جویی نمی‌کنند بلکه بعضی اوقات پرهزینه و نادرست و در برآورد اطلاعات گسترده استفاده از آنها غیرممکن است. جای تعجب نیست که مؤسسات مالی به استفاده از شیوه‌های آماری و محاسباتی نوین و فرایندهای خودکار روی آورده‌اند. این مقاله، با استفاده از شیوه‌های داده‌کاوی به بررسی جامعی در حوزه تحقیقات شناسایی تقلب مالی، پرداخته است. در این مقاله، بیش از پنجاه مقاله علمی که عمدتاً در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر شده بودند و مطالعات تجربی در زمینه شناسایی تقلب مالی بر اساس  Cl به صورت اختصاصی انجام داده بودند، مورد برر …

علوم انسانی

مقاله انگلیسی حدود ۱۵ صفحه, مقاله انگلیسی با ترجمه, مقاله انگلیسی ۲۰۱۶ به بعد, حسابرسی پیشرفته, تئوری حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.