مقاله ای در مورد بمب های الکترومغناطیسی E-BOMB

مقاله ای در مورد بمب های الکترومغناطیسی E-BOMB

مقاله ای در مورد  بمب های الکترومغناطیسی E-BOMB

مقاله ای در مورد بمب های الکترومغناطیسی E-BOMB

عنوان :
بمب های الکترومغناطیسی E-BOMB
تعداد صفحات : ۲۶ 
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
 چکیده :
در دورانی که بافت و ساخت تمامی جوامع تا حدود بسیار زیادی به دستاوردهای علمی از نوع الکترونیکی وابسته است و همه امور از تجهیزات بیمارستانها تا شبکه‌های مخابراتی و از رایانه‌های بانکها و مؤسسات بزرگ مالی یا نظامی تا دستگاههای نظارت و مراقبت ، نحوه کار ماشینها و ادوات صنعتی همگی متکی به ساختارهای الکترونیک هستند، کاربرد بمبهای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.