مقاله بررسی مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی

مقاله بررسی مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی

مقاله بررسی مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی


مقاله بررسی مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی


مقاله بررسی مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی


کتاب ، جزوه

مقاله بررسی مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی , سایت acm

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.