مقاله در مورد نماز(صword49)

مقاله در مورد نماز(صword49)

مقاله در مورد نماز(صword49)

مقاله در مورد نماز(صword49)

مقدمه:
نمازمراسم مخصوصی است برای پرستش خداوند و راز و نیاز با او است که در آن جنبه های ارزنده و آموزنده خاصی در نظر گرفته شده و به همین جهت شکل مخصوصی به خود گرفته است .
نماز سرود توحید و یکتا پرستی و سرود فضیلت و پاکی است که باید فکر و روح ما را در برابر عوامل روزمره با آنها سرو کار داریم پاک و یکتا پرست نگه دارد.
کمتر کسی است که در زندگی روزانه تن و چهره و البسه ها یش مورد آلودگی قرار نگیرد و به تعویض و تمیز کردن آن می پردازد تا آن ظاهر ناپاک و…

الاهیات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.