مقاله معماری و فضای مجازی

مقاله معماری و فضای مجازی


معماری و فضای مجازی (Architecture and Cyberspace) ترجمه مقاله‌ای از Audra Magermans  پژوهشگر در زمینه معماری دیجیتال و مدرس کالج Bryant & Stratton منبع مقاله: http://www.intelligentagent.com/archive/Vol4_No3_architecture_magermans.htm مترجم: علی خیابانیان مقدمه: در قرن حاضر، مجبوریم تا برخی از ابعاد آموزش و اجرای معماری و همچنین مفهوم فضاهای سه بعدی را مجددا” مورد بررسی قرار دهیم که به منظور ایجاد مهارت در انسان طراحی شده اند. با رشد و توسعه دنیای دیجیتال، به پیچیدگی بررسی و انجام معماری بیشتر پی می بریم. بررسی دقیق احتمالات معماری در فضای دیجیتال مستلزم شناخت فضای مجازی و گرایشات مختلف محاسبات سه بعدی می باشد. بدون شک، می توان پیچیدگی موجود در آموزش و انجام معماری را پیش بینی کرد. کلیه مقررات طراحی دیجیتال دستخوش تغییر شده و این امر منجر به ارزیابی مجدد نقش معماری در عصر دیجیتال خواهد شد. معماران قرن حاضر باید به منظور محقق ساختن طرح های دشوار معماری با استفاده از ابزارهای جدید طراحی موجود از پیشرفت های تکنولوژیکی مطلع باشند. در حال حاضر، بسیاری از معماران، محاسبه بصری …

کتاب ، جزوه

دیجیتال, معماری, حقیقت مجازی, خانه مجازی,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.