مقاله یادگیری فعال

مقاله یادگیری فعال

 

مقاله یادگیری فعال

مقاله یادگیری فعال

 
یادگیری فعال چیست؟ ۳
چرا یادگیری فعال؟ ۳
چگونه یادگیری فعال را در کلاس درسمان وارد نمائیم؟ ۳
همفکری: ۴
کاغذ یادداشت: ۴
فعالیت های نوشتداری: ۴
بارش افکار: ۴
بازیها: ۵
بحث و مناظره: ۵
کار گروهی: ۵
مطالعات موردی: ۵
یادگیری فعال ۶
عضو شماره ۱ ۶
عضو شماره ۲ ۹
آموزش خلاق با استفاده از بازیهای فعال ۹
روش I روش دستوری: ۱۱
حافظه : ۱۱
ارزشیابی / طبقه بندی : ۱۲
تجزیه و تحلیل: ۱۲
ترکیب : ۱۲
تولید واگرا: ۱۳
تولید همگرا: ۱۴
روش II روش کاری: ۱۴
تجزیه و تحلیل: ۱۵
ترکیب :…

 

آموزش و پرورش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.