مقاله ۱۰۱-تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا ۱۴۸ص

مقاله ۱۰۱-تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا ۱۴۸ص

مقاله 101-تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا 148ص

مقاله ۱۰۱-تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا ۱۴۸ص

۱۰۱تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا ۱۴۸ص
 
چکیده
سازمان­ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطاف­پذیر بوده و قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکرده­اند. این مسئله نشان می­دهد که این سازمان­ها در شناسایی و استفاده از شایستگی­های کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانی­شان دچار مشکل هستند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم…

مدیریت

تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد,مدیریت استعداد,تعهد کارکنان ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.