مقاله ۹۳-بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک۱۴۵ص

مقاله ۹۳-بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک۱۴۵ص

مقاله 93-بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک145ص

مقاله ۹۳-بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک۱۴۵ص

مقاله ۹۳-بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری۱۴۵ص
 
چکیده
 
سازمان‌های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کارکرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند. رفتار شهروندى سازمانی، اقدام هایی را تشریح می‌کند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده نقش خود، عمل می‌کنند و این امر سبب بالا رفتن اثربخشی سازمانی می شود.(ابیلی،۱۳۸۷). رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و…

مدیریت

مقاله بررسی اثر رفتار شهروندی,رفتار شهروندی بر رضایت مشتری,رضایت مشتری,رفتار شهروندی سازمانی,رضایت مشتریان بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.