مقاله ۹۹-بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۱ص

مقاله ۹۹-بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۱ص

مقاله 99-بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران131ص

مقاله ۹۹-بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۱ص

۹۹بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۱ص
 
 
چکیده:..۱
مقدمه:..۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه :۴
۲-۱ بیان مسئله۵
۳-۱ بیان ضرورت تحقیق. ۶
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۷
۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق :۸
۶-۱ متغیرهای مورد مطالعه۸
۷-۱ اهداف تحقیق. ۹
۸-۱-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه۱۱
۲-۲ اقتصاد دانشی. ۱۱
۳-۲ تعریف دانش.. ۱۲
۴-۲ پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه۱۳
۵-۲…

مدیریت

بررسی و کاربرد سرمایه فکری,ارزیابی عملکرد مالی,بورس اوراق بهادار تهران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.