موضوع تحقیق: محاسبه گرمایش درساختمان

موضوع تحقیق: محاسبه گرمایش درساختمان

موضوع تحقیق: محاسبه گرمایش درساختمان

فرمت فایل:وورد
 
 
تعداد صفحه:۹۹
 
 
 
 
 
 
محاسبه گرمایش درساختمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
 
عنوان:
 
تاریخچه
 
روشهای انتقال حرارت
 
جریان سیال درلوله ها
 
تعریف وتقسیم بندی عایق ها
 
عایق کاری اصلی ترین عامل کاهش هزینه در ساختمان سازی
 
اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی وسرمایشی
 
شبیه…

سایر رشته های فنی مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.