میکروگنترلر

میکروگنترلر


فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : ۳۱ صفحه
 
قسمتی از متن :
 
۱
‏شماتیک مدار
۲
‏فیبر مدار چاپی
۳
‏قطعات مورد نیاز برای ساخت ترموستات‏ ‏:
ATMEGA16‏۱) میکروکنترلر
LM35 ‏۲)‏ ‏سنسور حرارتی
‏کارکتری LCD‏۳)‏ ‏
‏ LED ‏۴)
‏۵) مقاومت ۱‏کیلو
‏۶)یک عدد خازن
‏۷)یک عدد خازن
‏۸)رگولاتور ۷۸۰۵
‏۹‏)منبع تغذیه ۶V-9V
۴
‏میکروگنترلر Atmega 16
‏خصوصیات Atmega 16‏:
‏ازمعماری AVR RISC‏ استفاده می کند.
‏کارایی بالا وتوان مصرفی کم
‏دارای ۱۳۱ دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها دریک کلاک سیکل اجرا می شوند.
‏رجیستر کاربردی.
‏سرعتی تا ۱۶ MISP‏ در فرکانس ۱۶MHZ‏.
‏حافظ برنامه وداده غیر فرار
‏۳۲ کیلوبایت حافظ FLASH‏ قابل برنامه ریزی داخلی.
‏پایداری حافظه FLASH‏ قابلیت ۱۰۰۰ بارنوشتن وپاک کردن
‏۲کیلو بایت حافظه داخلی SRAM
‏۱ کیلو بایت حافظه EEPROM‏ داخلی قابل برنامه ریزی.
‏پایداری حافظه EEPROM‏: قابلیت ۱۰۰۰۰ بارنوشتن وپاک کردن.
‏قفل برنامه FLASH‏ وحفاظت داده EEPROM
‏قابلیت ارتباط JTAG‏(IEEE std.‏)
‏برنامه ریزی FLASH‏، …


فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : ۳۱ صفحه
 
قسمتی از متن :
 
۱
‏شماتیک مدار
۲
‏فیبر مدار چاپی
۳
‏قطعات مورد نیاز برای ساخت ترموستات‏ ‏:
ATMEGA16‏۱) میکروکنترلر
LM35 ‏۲)‏ ‏سنسور حرارتی
‏کارکتری LCD‏۳)‏ ‏
‏ LED ‏۴)
‏۵) مقاومت ۱‏کیلو
‏۶)یک عدد خازن
‏۷)یک عدد خازن
‏۸)رگولاتور ۷۸۰۵
‏۹‏)منبع تغذیه ۶V-9V
۴
‏میکروگنترلر Atmega 16
‏خصوصیات Atmega 16‏:
‏ازمعماری AVR RISC‏ استفاده می کند.
‏کارایی بالا وتوان مصرفی کم
‏دارای ۱۳۱ دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها دریک کلاک سیکل اجرا می شوند.
‏رجیستر کاربردی.
‏سرعتی تا ۱۶ MISP‏ در فرکانس ۱۶MHZ‏.
‏حافظ برنامه وداده غیر فرار
‏۳۲ کیلوبایت حافظ FLASH‏ قابل برنامه ریزی داخلی.
‏پایداری حافظه FLASH‏ قابلیت ۱۰۰۰ بارنوشتن وپاک کردن
‏۲کیلو بایت حافظه داخلی SRAM
‏۱ کیلو بایت حافظه EEPROM‏ داخلی قابل برنامه ریزی.
‏پایداری حافظه EEPROM‏: قابلیت ۱۰۰۰۰ بارنوشتن وپاک کردن.
‏قفل برنامه FLASH‏ وحفاظت داده EEPROM
‏قابلیت ارتباط JTAG‏(IEEE std.‏)
‏برنامه ریزی FLASH‏، …


فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : ۳۱ صفحه
 
قسمتی از متن :
 
۱
‏شماتیک مدار
۲
‏فیبر مدار چاپی
۳
‏قطعات مورد نیاز برای ساخت ترموستات‏ ‏:
ATMEGA16‏۱) میکروکنترلر
LM35 ‏۲)‏ ‏سنسور حرارتی
‏کارکتری LCD‏۳)‏ ‏
‏ LED ‏۴)
‏۵) مقاومت ۱‏کیلو
‏۶)یک عدد خازن
‏۷)یک عدد خازن
‏۸)رگولاتور ۷۸۰۵
‏۹‏)منبع تغذیه ۶V-9V
۴
‏میکروگنترلر Atmega 16
‏خصوصیات Atmega 16‏:
‏ازمعماری AVR RISC‏ استفاده می کند.
‏کارایی بالا وتوان مصرفی کم
‏دارای ۱۳۱ دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها دریک کلاک سیکل اجرا می شوند.
‏رجیستر کاربردی.
‏سرعتی تا ۱۶ MISP‏ در فرکانس ۱۶MHZ‏.
‏حافظ برنامه وداده غیر فرار
‏۳۲ کیلوبایت حافظ FLASH‏ قابل برنامه ریزی داخلی.
‏پایداری حافظه FLASH‏ قابلیت ۱۰۰۰ بارنوشتن وپاک کردن
‏۲کیلو بایت حافظه داخلی SRAM
‏۱ کیلو بایت حافظه EEPROM‏ داخلی قابل برنامه ریزی.
‏پایداری حافظه EEPROM‏: قابلیت ۱۰۰۰۰ بارنوشتن وپاک کردن.
‏قفل برنامه FLASH‏ وحفاظت داده EEPROM
‏قابلیت ارتباط JTAG‏(IEEE std.‏)
‏برنامه ریزی FLASH‏، …

عمومی و آزاد

میکروگنترلر ,میکروگنترلر,دانلود میکروگنترلر ,میکروگنترلر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.