میزان مصرف شیر

میزان مصرف شیر

میزان مصرف شیر

میزان مصرف شیر

میزان مصرف شیر :
میزان مصرف شیر وفرآورده های آن یکی از مهمترین شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می آید که بر اساس یافته های علمی مصرف سالیانه ۲۰۰لیتر از این ماده غذایی ارزشمند علاوه بر رشد وسلامت جسمی افراد موجب ارتقاء هوش وقدرت فراگیری انسان می شود، به طوریکه تغذیه صحیح ومناسب،ویژه دردوران کودکی ونوجوانی تأثیری ماندگاردرطول زندگی انسان دارد۰ مصرف شیر به عنوان الگوی مناسب غذایی می تواند به نحو چشمگیری از بیماری های غیر عفونی مانند :
قلب…

شیمی

میزان مصرف شیر,تحقیق,مقاله,شیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.