نرم افزار کتابداری

نرم افزار کتابداری

نرم افزار کتابداری


رخی از امکانات نسخه رایگان نرم افزار مدیریت کتابخانه  نسخه۱.۱   ثبت دلخواه گروه و دسته  برای کتابها برای حفظ نظم در کتابخانه شما ثبت کتاب با تمام جزییاتثبت عضو جدید به همراه عکس و تمامی مشخصاتپرینت کارت عضویت به صورت حرفه ایثبت به امانت رفتن  کتابتعیین لیست انتظار برای اولویت بندی اعضا برای دریافت کتابنمایش کتابهایی که دیرکرد دارندمحاسبه مبلغ جریمه دیرکرد کتاب پرداخت جریمه یا ثبت در بدهی عضوجست و جو  و گزارشگیری  حرفه ای از اعضا ، کتب به امانت رفته ، بدهی ها ، پرداختی ها و ..گرفتن خروجی گزارش ها در فایل اکسل  حذف تاریخچه امانت کتابها برای سبک کردن دیتابیسو دهها امکان بی نظیر دیگر… …

نرم افزار کتابداری


رخی از امکانات نسخه رایگان نرم افزار مدیریت کتابخانه  نسخه۱.۱   ثبت دلخواه گروه و دسته  برای کتابها برای حفظ نظم در کتابخانه شما ثبت کتاب با تمام جزییاتثبت عضو جدید به همراه عکس و تمامی مشخصاتپرینت کارت عضویت به صورت حرفه ایثبت به امانت رفتن  کتابتعیین لیست انتظار برای اولویت بندی اعضا برای دریافت کتابنمایش کتابهایی که دیرکرد دارندمحاسبه مبلغ جریمه دیرکرد کتاب پرداخت جریمه یا ثبت در بدهی عضوجست و جو  و گزارشگیری  حرفه ای از اعضا ، کتب به امانت رفته ، بدهی ها ، پرداختی ها و ..گرفتن خروجی گزارش ها در فایل اکسل  حذف تاریخچه امانت کتابها برای سبک کردن دیتابیسو دهها امکان بی نظیر دیگر… …

نرم افزار کتابداری


رخی از امکانات نسخه رایگان نرم افزار مدیریت کتابخانه  نسخه۱.۱   ثبت دلخواه گروه و دسته  برای کتابها برای حفظ نظم در کتابخانه شما ثبت کتاب با تمام جزییاتثبت عضو جدید به همراه عکس و تمامی مشخصاتپرینت کارت عضویت به صورت حرفه ایثبت به امانت رفتن  کتابتعیین لیست انتظار برای اولویت بندی اعضا برای دریافت کتابنمایش کتابهایی که دیرکرد دارندمحاسبه مبلغ جریمه دیرکرد کتاب پرداخت جریمه یا ثبت در بدهی عضوجست و جو  و گزارشگیری  حرفه ای از اعضا ، کتب به امانت رفته ، بدهی ها ، پرداختی ها و ..گرفتن خروجی گزارش ها در فایل اکسل  حذف تاریخچه امانت کتابها برای سبک کردن دیتابیسو دهها امکان بی نظیر دیگر… …

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

نرم افزار کتابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.