نظریه سی. پی. اچ. یا نظریه هم ارز سازی نیرو و انرژی و جرم

نظریه سی. پی. اچ. یا نظریه هم ارز سازی نیرو و انرژی و جرم

نظریه سی. پی. اچ. یا نظریه هم ارز سازی نیرو و انرژی و جرم

نظریه سی. پی. اچ. یا نظریه هم ارز سازی نیرو و انرژی و جرم

سرعت نور، چالش ها و نظریه ها
 
 
مقدمه
نور و مسائل مربوط به آن همواره یکی از مباحث مهم و مورد توجه فیزیکدانان بوده و هست. نحستین تلاش های علمی در این زمینه از زمان گالیله آغاز شد. وی به اتفاق همکارش برای اندازه گیری سرعت نور اقدام کردند. روش کار به این طریق بود که همکار گالیله در حالیکه فانوسی در دست داشت بالای تپه ای ایستاده بود و گالیله بالای تپه ای دیگر. هر دو با خود فانوسی داشتند که روی آن را پوشانده بودند. دستیار وی به مجرد آنکه نور…

سایر رشته های فنی مهندسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.