نقشه ومسیریاب

نقشه ومسیریاب


این مسیریاب یک نرم افزار کاربردی است که باایجادیک محیط دوست داشتنی مسیریابی رابرای شما آسان می کند٬ بعد از انتخاب مقصد روی نقشه مسیریاب٬ روی بهترین و سریع ترین راه حرکت کنید٬ باراهنمایی صوتی ودیگرامکانات لذت بخش آن بدون دغدغه به رانندگی بپردازید و یکدیگر را از اتفاقات اطرافتان باخبرسازید. امکانات: -نمایش نقشه فارسی به همراه ترافیک لحظه ای خیابان ها -ارائه تخمین زمان رسیدن به مقصد درطول سفر -مسیریابی هوشمند باتوجه به ترافیک -امکان انتخاب مقصد به کمک فرمان های صوتی  -امکان تعامل بادیگرازطریق ثبت رویداد های ترافیکی -مشخص بودن تصادف ها٬دوربین ها٬پلیس٬خرابی های راه و…روی نقشه -دارای امکانات مسیریابی بدون عبورازطرح ترافیک یا زوج و فرد  -ارائه دستورات راهنمای گام به گام مسیر -ارائه راهنمای صوتی مسیربه زبان فارسی -امکان مسیریابی مستقیم از داخل سایر اپلکیشن ها نظیر تاکسی یاب های شهری -ذخیرمکان های مورد علاقه و مسیریابی به آن ها بایک کلیک -ذخیره خانه ومحل کار ومسیریابی به آن بایک کلیک …


این مسیریاب یک نرم افزار کاربردی است که باایجادیک محیط دوست داشتنی مسیریابی رابرای شما آسان می کند٬ بعد از انتخاب مقصد روی نقشه مسیریاب٬ روی بهترین و سریع ترین راه حرکت کنید٬ باراهنمایی صوتی ودیگرامکانات لذت بخش آن بدون دغدغه به رانندگی بپردازید و یکدیگر را از اتفاقات اطرافتان باخبرسازید. امکانات: -نمایش نقشه فارسی به همراه ترافیک لحظه ای خیابان ها -ارائه تخمین زمان رسیدن به مقصد درطول سفر -مسیریابی هوشمند باتوجه به ترافیک -امکان انتخاب مقصد به کمک فرمان های صوتی  -امکان تعامل بادیگرازطریق ثبت رویداد های ترافیکی -مشخص بودن تصادف ها٬دوربین ها٬پلیس٬خرابی های راه و…روی نقشه -دارای امکانات مسیریابی بدون عبورازطرح ترافیک یا زوج و فرد  -ارائه دستورات راهنمای گام به گام مسیر -ارائه راهنمای صوتی مسیربه زبان فارسی -امکان مسیریابی مستقیم از داخل سایر اپلکیشن ها نظیر تاکسی یاب های شهری -ذخیرمکان های مورد علاقه و مسیریابی به آن ها بایک کلیک -ذخیره خانه ومحل کار ومسیریابی به آن بایک کلیک …


این مسیریاب یک نرم افزار کاربردی است که باایجادیک محیط دوست داشتنی مسیریابی رابرای شما آسان می کند٬ بعد از انتخاب مقصد روی نقشه مسیریاب٬ روی بهترین و سریع ترین راه حرکت کنید٬ باراهنمایی صوتی ودیگرامکانات لذت بخش آن بدون دغدغه به رانندگی بپردازید و یکدیگر را از اتفاقات اطرافتان باخبرسازید. امکانات: -نمایش نقشه فارسی به همراه ترافیک لحظه ای خیابان ها -ارائه تخمین زمان رسیدن به مقصد درطول سفر -مسیریابی هوشمند باتوجه به ترافیک -امکان انتخاب مقصد به کمک فرمان های صوتی  -امکان تعامل بادیگرازطریق ثبت رویداد های ترافیکی -مشخص بودن تصادف ها٬دوربین ها٬پلیس٬خرابی های راه و…روی نقشه -دارای امکانات مسیریابی بدون عبورازطرح ترافیک یا زوج و فرد  -ارائه دستورات راهنمای گام به گام مسیر -ارائه راهنمای صوتی مسیربه زبان فارسی -امکان مسیریابی مستقیم از داخل سایر اپلکیشن ها نظیر تاکسی یاب های شهری -ذخیرمکان های مورد علاقه و مسیریابی به آن ها بایک کلیک -ذخیره خانه ومحل کار ومسیریابی به آن بایک کلیک …

نرم افزار های آماده

به راحتی٫سفر٫کنید ولذت ببرید,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.