نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه

مقدمه:
جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و…

روان شناسی

نقش زنان درجامعه,روانشناسی,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.