نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان

نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان

نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان

نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان

نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان
رشته: مدیریت بازرگانی
کد درس: ۱۲۱۸۴۵۶
تعداد نمونه سوالات : ۶ ( با پاسخنامه )
نیمسال ها:
نیمسال اول ۹۷-۹۶
نیمسال تابستان ۹۶
نیمسال دوم ۹۶-۹۵
نیمسال اول ۹۶-۹۵
نیمسال تابستان ۹۵
نیمسال دوم ۹۵-۹۴
 
کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند….

مدیریت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.