نمونه گزارش تخصصی آموزگارپایه سوم دبستان چگونگی حل مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم در کلاس.

نمونه گزارش تخصصی آموزگارپایه سوم دبستان چگونگی حل مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم در کلاس.

نمونه گزارش تخصصی آموزگارپایه سوم دبستان چگونگی حل مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم در کلاس.

نمونه گزارش تخصصی آموزگارپایه سوم دبستان چگونگی حل مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم در کلاس.

نمونه گزارش تخصصی آموزگارپایه سوم دبستان چگونگی حل مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم در کلاس.در قالب ورد وقابل ویرایش در۲۹ صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
گردآوری اطلاعات (شواهد۱):
برای آگاهی از میزان توانایی های دانش آموزان در مهارت ، خواندن آزمونی را براساس محتوای مواد تدریس شده به صورت شفاهی تدارک دادم و امتیازات دانش آموزان ضعیف را برای ارزیابی بیشتر ثبت نمودم .
جدول امتیازات دانش آموزان را نزد مدیر مدرسه و همکاران بردم . مدیر که…

آموزش و پرورش

گزارش تخصصی پایه سوم ابتدایی,گزارش تخصصی پایه سوم دبستان,گزارش تخصصی معلم سوم دبستان,گزارش تخصصی آموزگارسوم ابتدایی,گزارش تخصصی معلم سوم ابتدایی,گزارش تخصصی آموزگارسوم دبستان,گزارش تخصصی کلاس سوم دبستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.