نمونه گزارش تخصصی معلم ابتدایی پایه دوم چگونگی کاهش ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم.

نمونه گزارش تخصصی معلم ابتدایی پایه دوم چگونگی کاهش ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم.

نمونه گزارش تخصصی معلم ابتدایی پایه دوم چگونگی کاهش ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم.

نمونه گزارش تخصصی معلم ابتدایی پایه دوم چگونگی کاهش ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم.

نمونه گزارش تخصصی معلم ابتدایی پایه دوم چگونگی کاهش ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم.در قالب ورد وقابل ویرایش در۱۷ صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
گردآوری اطلاعات ( شواهد ۱ )
مسأله را دریکی از جلسات مدرسه مطرح کرده و از مدیر ، معاون و همکاران نظرخواهی کردم . مصاحبه ای با نامادری ، مادر بزرگ ، دایی و مادر درباره ی وضعیت او در محیط خانه و وضعیت درسی سال پیش او کردم . با چند تن از هم کلاسی های او مصاحبه انجام داده و با توجه به شکایات اولیا و…

آموزش و پرورش

گزارش تخصصی پایه دوم دبستان,گزارش تخصصی آموزگاردوم ابتدایی,گزارش تخصصی معلم دوم دبستان,گزارش تخصصی کلاس دوم ابتدایی,گزارش تخصصی پایه دوم ابتدایی,گزارش تخصصی آموزگاردوم دبستان,گزارش تخصصی معلم دوم ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.