هیدروژن وپیل سوختنی

هیدروژن وپیل سوختنی

هیدروژن وپیل سوختنی

هیدروژن وپیل سوختنی

فهرست صفحه
 
پیش گفتار
مقدمه
ویژگیهای سوخت هیدروژنی
فناوریهای تولید هیدروژن
فناوریهای عرضه و ذخیره هیدروژن
فناوری ذخیره سازی هیدروژن
۱- ذخیره سازی عرضه و ذخیره هیدروژن
۲- ذخیره سازی هیدروژن بصورت مایع
۳- ذخیره سازی هیدروژن به کمک آلیاژهای فلزی مخصوص و تشکیل هیدرید های فلزی
فناوری انتقال و پخش هیدروژن
۱- انتقال از طریق خط لوله
۲- انتقال از طریق جاده و راه آهن
۳- انتقال از طریق دریا
فناوریهای مصرف هیدروژن- پیلهای…

فیزیک

هیدروژن وپیل سوختنی,فیزیک,تحقیق,مقاله

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.