ورزش گلف

ورزش گلف

ورزش گلف

نمیتوان پاسخ کاملا قطعی داد، چرا که شواهد مستدلی وجود دارد که نشان میدهد اسکاتلندیها خودشان از ورژنهای دیگری از این ورزش تاثیر گرفته‌اندUSGA .اتحادیهگلفآمریکا در اینزمینه می گوید: در حالیکه بسیاری از اسکاتلندیها مدعی این مساله هستند که بازیگلفاز کشور آنها به سراسراروپا پخش شده شواهدی وجود دارد که نشان میدهد نخستین بار بازی توپ و چمن درفرانسه، آلمان و کشورهای لوکزامبورگ، هلندو بلژیک بازی میشده! در آلمان در قرن ۱۴معمولا این ورزش اغلب روی…

ورزش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.