وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور

وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور

وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور

سر آغاز
موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار می‌رود شمار می‌رود که نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراک و توانایی ذهنی افراد، بر کسی پوشیده نیست.
موسیقی ، بی واسطه و مستقیما با روح انسانی پیوند بر قرار نموده و گوش جان او را لبریز می‌سازد.
صدا به عنوان پدیده ای روانی، تاثیرات مختلفی را برانسان به جای نهاده و صداهای موزون و موسیقیایی به او آرامش اعطا کرده و اصوات ناهنجار نیز او را ناآرام می‌سازد. بشر از ازل به…

طراحی و گرافیک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.