ویژگیهای هسته های اتمی

ویژگیهای هسته های اتمی

ویژگیهای هسته های اتمی

ویژگیهای هسته های اتمی

دردوران پیش ازکشف نوترون ، فیزیک دانان هستـــه اتمـــی را شامــل الکتـــرون ها
وپروتون هاتصور می کردند ۰ این شکل ازنمایش ، تناقض های زیادی راپیش می کشید و تلاش هابرای آفرینش نظریه ساختمان هسته ای ، همگی با ناکامی روبرو می شدند ۰ به محض کشف نوترون دربرخوردهای هسته ای ، بلافاصله این ایده سربلند کرد که هسته اتمی شامل پروتون ونوترون است ۰ نخستین بار ، د ۰ د۰ ایوانکو ، دانشمند شوروی این فرضیه راپیش کشید ۰
ازهمان ابتداء روشن بود که جرم نوترون…

فیزیک

فیزیک,هسته اتم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.