ویدیو اموزشی گرفتن تبدیل فوریه FFT از یک نمودار در تک پلات به زبان فارسی


گاهی نیاز است که از نمودارهای به دست امده از نتایج شبیه سازی مانند نمودار ضریب لیفت تبدیل فوریه FFT بگیریم. در این ویدیو اموزشی به طور مفصل به این موضوع می پردازیم. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.