ویندوز سرور ۲۰۰۳

ویندوز سرور ۲۰۰۳


این مجموعه دارای فصول زیر است: فصل اول : معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ فصل دوم : نصب و روش های آن فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور  (RRAS) فصل پنحم : خدمات نام ناحیه ( DNS  )  فصل چهارم :  معرفی دایرکتوری فعال فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP ) دارای ۸۰ صفحه می باشد. نوع فایل: ورد …


این مجموعه دارای فصول زیر است: فصل اول : معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ فصل دوم : نصب و روش های آن فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور  (RRAS) فصل پنحم : خدمات نام ناحیه ( DNS  )  فصل چهارم :  معرفی دایرکتوری فعال فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP ) دارای ۸۰ صفحه می باشد. نوع فایل: ورد …


این مجموعه دارای فصول زیر است: فصل اول : معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ فصل دوم : نصب و روش های آن فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور  (RRAS) فصل پنحم : خدمات نام ناحیه ( DNS  )  فصل چهارم :  معرفی دایرکتوری فعال فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP ) دارای ۸۰ صفحه می باشد. نوع فایل: ورد …

فنی و مهندسی

ویندوز سرور ۲۰۰۳,بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP,عیب‌یابی DHCP,تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.