پاورپوبنت و pdfآموزش مجازی در ۳۲ اسلاید

پاورپوبنت و pdfآموزش مجازی در ۳۲ اسلاید

پاورپوبنت و pdfآموزش مجازی در 32 اسلاید

پاورپوبنت و pdfآموزش مجازی در ۳۲ اسلاید

 
 
دسته چکهای حسابهای حسابهای جاری خود را ثبت نمائید.

امکاناتی که LMS در اختیار کاربران قرار می دهد:
oحفظ و افزایش توانایی و مهارت کاربران در فراگیری اطلاعات
oسیستمی برای اندازه گیری و ارزیابی میزان تاثیر دوره آموزشی
oکنترل دوره آموزشی توسط خود دانش آموز
oتوسعه دوره آموزشی بر اساس نیاز کاربر
oکاهش هزینه و احتمال زیان مادی

استانداردهای Metadata

اطلاعاتی است که به نوعی شناسنامه اطلاعات دیگر محسوب می شود.
MIME نیز بخشی از استاندارد…

کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.