پاورپوبنت و pdf برنامه ریزی ارتباطی برای تاثیر بر رفتار در۴۱اسلاید

پاورپوبنت و pdf برنامه ریزی ارتباطی برای تاثیر بر رفتار در۴۱اسلاید

پاورپوبنت و pdf برنامه ریزی ارتباطی  برای تاثیر بر رفتار در41اسلاید

پاورپوبنت و pdf برنامه ریزی ارتباطی برای تاثیر بر رفتار در۴۱اسلاید

قسمت هایی از محتوا
فهرست
اصول رفتار پذیری
برنامه ریزیارتباطی
چهاراصل بازاریابی
معمولا برنامه ریزی های ارتباطی ما در سه بخش اول (در کانون توجه قرار دادن/اطلاع رسانی کردن و قانع کردن) متمرکز میشود. nدر چهار بخش دوم(تصمیم/عمل/تایید عمل / تداوم عمل) کاری انجام نمی دهیم.
درک و توان مندی برای بکار بردن شیوه ارتباط برای تغییر رفتار متناسب با موقعیتهای مختلف nشناخت عوامل موثر در موفقیت برای برنامه ریزی ارتباط برای تغییر رفتار nارائه یک طرح…

روان شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.