پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان

پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان

پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان


 پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان   در فرمت پاورپوینت . ۶۶ اسلاید قابل ویرایش   استخوانهای مچ پا:   استخوانهای مچ پا شامل هفت عدد می باشند و در دو ردیف خلفی و قدامی قرار می گیرند که    استخوانهای ردیف خلفی شامل قاپ و پاشنه و پنج استخوان دیگر در ردیف قدامی از داخل به خارج    عبارتند از: استخوانهای ناوی، سه استخوان میخی شکل و استخوان طاسی یا مکعبی ، این استخوانها    مجموعاٌ تحمل تمام وزن بدن انسان را در حالت ایستاده می نمایند.   مفاصل مچ پا: مفصل قاپ با درشت نی و نازک نی(مفصل مچ پا) از نوع مفاصل لولایی است. همه مفاصل داخل مچ بجز  تالوس-ناوی مسطح هستند (مفصل تالوس-ناوی ساختار لقمه ای دارد) استخوان پاشنه با تاسی مفصل می شود استخوان قاپ با ناوی و پاشنه مفصل می شود ناوی در جلو با سه استخوان میخی نیز مفصل می شود استخوان تاسی با سومین استخوان میخی مفصل می گردد …

پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان


 پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان   در فرمت پاورپوینت . ۶۶ اسلاید قابل ویرایش   استخوانهای مچ پا:   استخوانهای مچ پا شامل هفت عدد می باشند و در دو ردیف خلفی و قدامی قرار می گیرند که    استخوانهای ردیف خلفی شامل قاپ و پاشنه و پنج استخوان دیگر در ردیف قدامی از داخل به خارج    عبارتند از: استخوانهای ناوی، سه استخوان میخی شکل و استخوان طاسی یا مکعبی ، این استخوانها    مجموعاٌ تحمل تمام وزن بدن انسان را در حالت ایستاده می نمایند.   مفاصل مچ پا: مفصل قاپ با درشت نی و نازک نی(مفصل مچ پا) از نوع مفاصل لولایی است. همه مفاصل داخل مچ بجز  تالوس-ناوی مسطح هستند (مفصل تالوس-ناوی ساختار لقمه ای دارد) استخوان پاشنه با تاسی مفصل می شود استخوان قاپ با ناوی و پاشنه مفصل می شود ناوی در جلو با سه استخوان میخی نیز مفصل می شود استخوان تاسی با سومین استخوان میخی مفصل می گردد …

پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان


 پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان   در فرمت پاورپوینت . ۶۶ اسلاید قابل ویرایش   استخوانهای مچ پا:   استخوانهای مچ پا شامل هفت عدد می باشند و در دو ردیف خلفی و قدامی قرار می گیرند که    استخوانهای ردیف خلفی شامل قاپ و پاشنه و پنج استخوان دیگر در ردیف قدامی از داخل به خارج    عبارتند از: استخوانهای ناوی، سه استخوان میخی شکل و استخوان طاسی یا مکعبی ، این استخوانها    مجموعاٌ تحمل تمام وزن بدن انسان را در حالت ایستاده می نمایند.   مفاصل مچ پا: مفصل قاپ با درشت نی و نازک نی(مفصل مچ پا) از نوع مفاصل لولایی است. همه مفاصل داخل مچ بجز  تالوس-ناوی مسطح هستند (مفصل تالوس-ناوی ساختار لقمه ای دارد) استخوان پاشنه با تاسی مفصل می شود استخوان قاپ با ناوی و پاشنه مفصل می شود ناوی در جلو با سه استخوان میخی نیز مفصل می شود استخوان تاسی با سومین استخوان میخی مفصل می گردد …

علوم پزشکی

پاورپوینت با عنوان آسیب های شایع در مچ پا پیشگیری و درمان , دانلود پاورپوینت آسیب شناسی پا , دانلود پاورپوینت آسیب شناسی مچ پا , پاورپوینت آسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.