پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین

پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین

پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین


پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین   در فرمت پاورپوینت . 29 اسلاید قابل ویرایش   دراوایل قرن بیستم عقب ماندگی ذهنی و کوچکی جمجمه و ناهنجاریهای عمده در نوزادان متولد شده از مادرانی که ناحیه لگن آنها بدلیل بی اطلاعی از حاملگی رادیوتراپی شده بودند، دیده شد . درسالهای قبل نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. نتیجه گیری این بود که دوزهای بالای تشعشع باعث چنین ناهنجاریهایی می گردد و دوزهای پایین درحد پرتوهای تشخیصی باعث چنین خطراتی نخواهد شد. دربین اثرات سوماتیک پرتوها، غیراز سرطان زائی، اثرات آن بر رشد و نمو جنین حائز اهمیت است . ›اثرات کشنده بعلت پرتوگیری رویان قبل از جایگزین یا بلافاصله بعداز جایگزینی دررحم یا با دوزهای بالا درتمام مراحل جنینی بوده و بصورت مرگ قبل از تولد تا زمان تولد خود را ظاهر می کند. ›گردند و فعال ترین مرحله تکثیر سلولی در ساختمان اعضاء است. اختلالات رشد بدون نقص مادرزادی درتمام مراحل جنینی بخصوص دراواخر حاملگی می تواند ایجاد شود. مهمترین عامل تاثیر روی جنین، دوز اشعه و مرحله حاملگی است. آهنگ دوز نیز اهمیت دارد زیرا ب …

پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین


پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین   در فرمت پاورپوینت . 29 اسلاید قابل ویرایش   دراوایل قرن بیستم عقب ماندگی ذهنی و کوچکی جمجمه و ناهنجاریهای عمده در نوزادان متولد شده از مادرانی که ناحیه لگن آنها بدلیل بی اطلاعی از حاملگی رادیوتراپی شده بودند، دیده شد . درسالهای قبل نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. نتیجه گیری این بود که دوزهای بالای تشعشع باعث چنین ناهنجاریهایی می گردد و دوزهای پایین درحد پرتوهای تشخیصی باعث چنین خطراتی نخواهد شد. دربین اثرات سوماتیک پرتوها، غیراز سرطان زائی، اثرات آن بر رشد و نمو جنین حائز اهمیت است . ›اثرات کشنده بعلت پرتوگیری رویان قبل از جایگزین یا بلافاصله بعداز جایگزینی دررحم یا با دوزهای بالا درتمام مراحل جنینی بوده و بصورت مرگ قبل از تولد تا زمان تولد خود را ظاهر می کند. ›گردند و فعال ترین مرحله تکثیر سلولی در ساختمان اعضاء است. اختلالات رشد بدون نقص مادرزادی درتمام مراحل جنینی بخصوص دراواخر حاملگی می تواند ایجاد شود. مهمترین عامل تاثیر روی جنین، دوز اشعه و مرحله حاملگی است. آهنگ دوز نیز اهمیت دارد زیرا ب …

پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین


پاورپوینت با عنوان اثرات پرتوها بر رویان و جنین   در فرمت پاورپوینت . 29 اسلاید قابل ویرایش   دراوایل قرن بیستم عقب ماندگی ذهنی و کوچکی جمجمه و ناهنجاریهای عمده در نوزادان متولد شده از مادرانی که ناحیه لگن آنها بدلیل بی اطلاعی از حاملگی رادیوتراپی شده بودند، دیده شد . درسالهای قبل نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. نتیجه گیری این بود که دوزهای بالای تشعشع باعث چنین ناهنجاریهایی می گردد و دوزهای پایین درحد پرتوهای تشخیصی باعث چنین خطراتی نخواهد شد. دربین اثرات سوماتیک پرتوها، غیراز سرطان زائی، اثرات آن بر رشد و نمو جنین حائز اهمیت است . ›اثرات کشنده بعلت پرتوگیری رویان قبل از جایگزین یا بلافاصله بعداز جایگزینی دررحم یا با دوزهای بالا درتمام مراحل جنینی بوده و بصورت مرگ قبل از تولد تا زمان تولد خود را ظاهر می کند. ›گردند و فعال ترین مرحله تکثیر سلولی در ساختمان اعضاء است. اختلالات رشد بدون نقص مادرزادی درتمام مراحل جنینی بخصوص دراواخر حاملگی می تواند ایجاد شود. مهمترین عامل تاثیر روی جنین، دوز اشعه و مرحله حاملگی است. آهنگ دوز نیز اهمیت دارد زیرا ب …

علوم پزشکی

پاورپوینت درباره اثرات پرتوها بر رویان و جنین , اثرات پرتوها بر رویان و جنین, دانلود پاورپوینت درباره جنین , دانلود پاورپوینت جنین ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.