پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری

پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری

پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری


پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری   در فرمت پاورپوینت . ۶۷ اسلاید قابل ویرایش تعدادی ازاسلایدها به انگلیسی است   اختلالات هوشیاری شامل اختلالاتی هستند که در آن ها سطح آگاهی و هوشیاری بیمار آسیب می بیند .   سطح هوشیاری :   کنفیوز تا کمای عمیق محتوای هوشیاری :   دمانسی تفاوت کنفوزیونی حاد و دمانسی :   سیر زمانی اختلال است .   منشاء اختلالات کاهش سطح هوشیاری ۱-وجود تومورمغزی ۲-سکته های مغزی ۳-مسومیت های دارویی(آرام بخش ها-خواب آورها-ضد افسردگی ها) ۴-مسمویت با مواد مخدر والکلیسم مزمن ۵-اختلالات متابولیک(افزایش وپرکاری تیروئید وآدرنال) ۶-اختلالات الکترویتی(افزایش و کاهش سدیم وکلسیم) …

پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری


پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری   در فرمت پاورپوینت . ۶۷ اسلاید قابل ویرایش تعدادی ازاسلایدها به انگلیسی است   اختلالات هوشیاری شامل اختلالاتی هستند که در آن ها سطح آگاهی و هوشیاری بیمار آسیب می بیند .   سطح هوشیاری :   کنفیوز تا کمای عمیق محتوای هوشیاری :   دمانسی تفاوت کنفوزیونی حاد و دمانسی :   سیر زمانی اختلال است .   منشاء اختلالات کاهش سطح هوشیاری ۱-وجود تومورمغزی ۲-سکته های مغزی ۳-مسومیت های دارویی(آرام بخش ها-خواب آورها-ضد افسردگی ها) ۴-مسمویت با مواد مخدر والکلیسم مزمن ۵-اختلالات متابولیک(افزایش وپرکاری تیروئید وآدرنال) ۶-اختلالات الکترویتی(افزایش و کاهش سدیم وکلسیم) …

پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری


پاورپوینت با عنوان اختلالات سطح هوشیاری   در فرمت پاورپوینت . ۶۷ اسلاید قابل ویرایش تعدادی ازاسلایدها به انگلیسی است   اختلالات هوشیاری شامل اختلالاتی هستند که در آن ها سطح آگاهی و هوشیاری بیمار آسیب می بیند .   سطح هوشیاری :   کنفیوز تا کمای عمیق محتوای هوشیاری :   دمانسی تفاوت کنفوزیونی حاد و دمانسی :   سیر زمانی اختلال است .   منشاء اختلالات کاهش سطح هوشیاری ۱-وجود تومورمغزی ۲-سکته های مغزی ۳-مسومیت های دارویی(آرام بخش ها-خواب آورها-ضد افسردگی ها) ۴-مسمویت با مواد مخدر والکلیسم مزمن ۵-اختلالات متابولیک(افزایش وپرکاری تیروئید وآدرنال) ۶-اختلالات الکترویتی(افزایش و کاهش سدیم وکلسیم) …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درباره اختلالات سطح هوشیاری ,دانلود پاورپوینت اختلالات سطح هوشیاری ,پاورپوینت اختلالات سطح هوشیاری ,اختلالات سطح هوشیاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.