پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری شماره ۲۱ حسابداری اجاره ها

پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری شماره ۲۱ حسابداری اجاره ها

پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری شماره ۲۱ حسابداری اجاره ها


پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری شماره ۲۱ حسابداری اجاره ها   در فرمت پاورپوینت . ۴۱ اسلاید قابل ویرایش   هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌.   درموارد زیر کاربرد دارد:   قراردادهایی‌ که‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را انتقال‌ می‌دهد، حتی‌ اگر بخش‌ عمده‌ای‌ از خدمات‌ تعمیر و نگهداری‌ دارایی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود. در موارد زیر کاربرد ندارد:   الف‌. قراردادهای‌ اجاره‌ برای‌ اکتشاف‌ یا بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و سایر حقوِ مربوط‌ به‌ معادن‌ ، و   ب‌ . قراردادهای‌ اعطای‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردی‌ نظیر …

 

 پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری شماره ۲۱ حسابداری اجاره ها

در فرمت پاورپوینت . ۴۱ اسلاید قابل ویرایش

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌.

درموارد زیر کاربرد دارد:

  قراردادهایی‌ که‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را انتقال‌ می‌دهد، حتی‌ اگر بخش‌ عمده‌ای‌ از خدمات‌ تعمیر و نگهداری‌ دارایی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود.

در موارد زیر کاربرد ندارد:

  الف‌. قراردادهای‌ اجاره‌ برای‌ اکتشاف‌ یا بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و سایر حقوِ مربوط‌ به‌ معادن‌ ، و

  ب‌ . قراردادهای‌ اعطای‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردی‌ نظیر فیلمهای‌ سینمایی‌ و ویدیویی‌، نمایشنامه‌ ، حق‌ اختراع‌ ، حق‌ تألیف‌ و نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ .

  ج. قراردادهای‌ خدماتی‌ که‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را از یک‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ دیگر منتقل‌ نمی‌کند.

اجاره‌ موافقتنامه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌کننده‌ واگذار می‌کند .

اجاره‌ غیر قابل‌ فسخ‌ نوعی‌ اجاره‌ است‌ که‌ تنها در موارد زیر قابل‌ فسخ‌ است‌ :

الف‌. وقوع‌ برخی‌ پیشامدهای‌ احتمالی‌ بعید ،

ب‌ . با مجوز اجاره‌دهنده‌ ،

ج‌ . انعقاد قرارداد جدید اجاره‌ برای‌ همان‌ دارایی‌ یا دارایی‌ مشابه‌ ، بین‌ همان‌ اجاره‌کننده‌ و اجاره‌دهنده‌ ، یا

د . پرداخت‌ مبلغ‌ اضافی‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌ ، به‌ گونه‌ای‌ که‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطمینانی‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.