پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره MCDM Multi Criteria Decision Making

پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره MCDM Multi Criteria Decision Making

پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره MCDM Multi Criteria Decision Making


پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره  MCDM Multi Criteria  Decision Making   در فرمت پاورپوینت . ۴۵ اسلاید قابل ویرایش   ذهن محققین در از دهه های اخیر (۱۹۷۰) معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM) برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است.   در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار سنجش ممکن استفاده می گردد.    برای مثال، در زندگی شخصی یک فرد در انتخاب شغل، وجهه شغل، محل انجام کار، حقوق و دستمزد، فرصت‌های پیشرفت، شرایط کاری و غیره  را به عنوان معیار در نظر می گیرد . در MODM معیارها و اولویت های آنها مشخص می باشد ولی در MADM چند آلترناتیو داریم و چند معیار خواهیم داشت. در MODM به دنبال طراحی جواب کارا هستیم ولی در MADM به دنبال انتخاب جواب برتر نسبت به سایر گزینه ها هستیم.  این مدلهای تصمیم‌گیری چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن را مورد توجه قرار می‌‌گیرند. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلا یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب واحد …

پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره MCDM Multi Criteria Decision Making


پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره  MCDM Multi Criteria  Decision Making   در فرمت پاورپوینت . ۴۵ اسلاید قابل ویرایش   ذهن محققین در از دهه های اخیر (۱۹۷۰) معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM) برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است.   در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار سنجش ممکن استفاده می گردد.    برای مثال، در زندگی شخصی یک فرد در انتخاب شغل، وجهه شغل، محل انجام کار، حقوق و دستمزد، فرصت‌های پیشرفت، شرایط کاری و غیره  را به عنوان معیار در نظر می گیرد . در MODM معیارها و اولویت های آنها مشخص می باشد ولی در MADM چند آلترناتیو داریم و چند معیار خواهیم داشت. در MODM به دنبال طراحی جواب کارا هستیم ولی در MADM به دنبال انتخاب جواب برتر نسبت به سایر گزینه ها هستیم.  این مدلهای تصمیم‌گیری چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن را مورد توجه قرار می‌‌گیرند. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلا یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب واحد …

پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره MCDM Multi Criteria Decision Making


پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره  MCDM Multi Criteria  Decision Making   در فرمت پاورپوینت . ۴۵ اسلاید قابل ویرایش   ذهن محققین در از دهه های اخیر (۱۹۷۰) معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM) برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است.   در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار سنجش ممکن استفاده می گردد.    برای مثال، در زندگی شخصی یک فرد در انتخاب شغل، وجهه شغل، محل انجام کار، حقوق و دستمزد، فرصت‌های پیشرفت، شرایط کاری و غیره  را به عنوان معیار در نظر می گیرد . در MODM معیارها و اولویت های آنها مشخص می باشد ولی در MADM چند آلترناتیو داریم و چند معیار خواهیم داشت. در MODM به دنبال طراحی جواب کارا هستیم ولی در MADM به دنبال انتخاب جواب برتر نسبت به سایر گزینه ها هستیم.  این مدلهای تصمیم‌گیری چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن را مورد توجه قرار می‌‌گیرند. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلا یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب واحد …

علوم انسانی

پاورپوینت با عنوان تصمیم گیری چند معیاره MCDM Multi Criteria Decision Making, پاورپوینت تصمیم گیری چند معیاره , پاورپوینت MCDM

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.