پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS


پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS   در فرمت پاورپوینت . ۸۱ اسلاید قابل ویرایش   •مقدمه ای بر مبحث مدیریت اطلاعات   اطلاعات بیشتر ، دقیقتر ، سریعتر و به روز در آمده ( up to date ) ، به معنای اطلاعات بهتر است . ارزش این نوع اطلاعات مشروط بر آن است که بتواند در تصمیم گیری کمک کند . ارزش اطلاعات در چهار اصل کیفیت ، به موقع بودن ، کمیت و مرتبط بودن ( ارتباط اطلاعات با موضوع و زمینه وظایف و فعالیتهای مدیران ) می باشد . لازم است مدیریت با توجه به ارتباط هزینه تولید کمی و کیفی اطللاعات و ارزش اطلاعات در بهبود مدیریت ، میزان اطلاعات مناسب را تعیین کند . میزان مناسب اطلاعات ، مقداری است که ارزش آن ، هزینه تهیه اطلاعات را بپوشاند . مفید بودن اطلاعات در پاسخ به چهار پرسش زیر سنجیده می شود :        – برای کدام تصمیم گیرنده اطلاعات سودمند است ؟        – اطلاعات برای چه تصمیمی آماده شده است ؟        – اطلاعات چگونه برای رفع مشکل و حل مساله کمک خواهد کرد ؟ & …

پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS


پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS   در فرمت پاورپوینت . ۸۱ اسلاید قابل ویرایش   •مقدمه ای بر مبحث مدیریت اطلاعات   اطلاعات بیشتر ، دقیقتر ، سریعتر و به روز در آمده ( up to date ) ، به معنای اطلاعات بهتر است . ارزش این نوع اطلاعات مشروط بر آن است که بتواند در تصمیم گیری کمک کند . ارزش اطلاعات در چهار اصل کیفیت ، به موقع بودن ، کمیت و مرتبط بودن ( ارتباط اطلاعات با موضوع و زمینه وظایف و فعالیتهای مدیران ) می باشد . لازم است مدیریت با توجه به ارتباط هزینه تولید کمی و کیفی اطللاعات و ارزش اطلاعات در بهبود مدیریت ، میزان اطلاعات مناسب را تعیین کند . میزان مناسب اطلاعات ، مقداری است که ارزش آن ، هزینه تهیه اطلاعات را بپوشاند . مفید بودن اطلاعات در پاسخ به چهار پرسش زیر سنجیده می شود :        – برای کدام تصمیم گیرنده اطلاعات سودمند است ؟        – اطلاعات برای چه تصمیمی آماده شده است ؟        – اطلاعات چگونه برای رفع مشکل و حل مساله کمک خواهد کرد ؟ & …

پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS


پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت MIS   در فرمت پاورپوینت . ۸۱ اسلاید قابل ویرایش   •مقدمه ای بر مبحث مدیریت اطلاعات   اطلاعات بیشتر ، دقیقتر ، سریعتر و به روز در آمده ( up to date ) ، به معنای اطلاعات بهتر است . ارزش این نوع اطلاعات مشروط بر آن است که بتواند در تصمیم گیری کمک کند . ارزش اطلاعات در چهار اصل کیفیت ، به موقع بودن ، کمیت و مرتبط بودن ( ارتباط اطلاعات با موضوع و زمینه وظایف و فعالیتهای مدیران ) می باشد . لازم است مدیریت با توجه به ارتباط هزینه تولید کمی و کیفی اطللاعات و ارزش اطلاعات در بهبود مدیریت ، میزان اطلاعات مناسب را تعیین کند . میزان مناسب اطلاعات ، مقداری است که ارزش آن ، هزینه تهیه اطلاعات را بپوشاند . مفید بودن اطلاعات در پاسخ به چهار پرسش زیر سنجیده می شود :        – برای کدام تصمیم گیرنده اطلاعات سودمند است ؟        – اطلاعات برای چه تصمیمی آماده شده است ؟        – اطلاعات چگونه برای رفع مشکل و حل مساله کمک خواهد کرد ؟ & …

علوم انسانی

پاورپوینت درباره سیستم های اطلاعات مدیریت MIS , پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت MIS , پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت , دانلود پاورپوینت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.