پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین

پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین

پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین


پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین   در فرمت پاورپوینت . ۷۸ اسلاید قابل ویرایش   پرسش های مهم در کنترل (مبارزه با) ناقلین: چرا مبارزه می کنیم؟ آستانه زیان اقتصادی (Economic Threshold) سطح زیان اقتصادی (Economic Injury Level) هدف حفاظت فرد یا خانواده است یا کاهش بار بیماری در جامعه؟ چه زمانی باید مبارزه کنیم؟ چگونه باید مبارزه کنیم؟ آیا تاکنون اقدامی انجام شده است یا برای نخستین بار انجام می شود؟     انواع روش ها ی کنترل جمعیت آفت: کنترل طبیعی (Natural Control): عوامل محیطی و جوی: گرما، سرما، خشکی، رطوبت، بارندگی و… عوامل زنده (زیستی) یا دشمنان طبیعی: شکارچی (Predators) انگل های خارجی (Ectoparasites) انگل های داخلی (Endoparasites) پارازیتویید (Parasitoids) عوامل بیماریزا (Pathogens): ویروس ها، باکتری ها، تک یاخته ها، قارچ ها، کرم های انگل     کنترل مصنوعی (مبارزه عملی یا کاربردی) (Applied Method):   کنترل قانونی (Legislative Method) مبارزه زیستی (Biological Method or Control) مبارزه ژنتیکی (Genetic Method) مبارزه فرم …

پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین


پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین   در فرمت پاورپوینت . ۷۸ اسلاید قابل ویرایش   پرسش های مهم در کنترل (مبارزه با) ناقلین: چرا مبارزه می کنیم؟ آستانه زیان اقتصادی (Economic Threshold) سطح زیان اقتصادی (Economic Injury Level) هدف حفاظت فرد یا خانواده است یا کاهش بار بیماری در جامعه؟ چه زمانی باید مبارزه کنیم؟ چگونه باید مبارزه کنیم؟ آیا تاکنون اقدامی انجام شده است یا برای نخستین بار انجام می شود؟     انواع روش ها ی کنترل جمعیت آفت: کنترل طبیعی (Natural Control): عوامل محیطی و جوی: گرما، سرما، خشکی، رطوبت، بارندگی و… عوامل زنده (زیستی) یا دشمنان طبیعی: شکارچی (Predators) انگل های خارجی (Ectoparasites) انگل های داخلی (Endoparasites) پارازیتویید (Parasitoids) عوامل بیماریزا (Pathogens): ویروس ها، باکتری ها، تک یاخته ها، قارچ ها، کرم های انگل     کنترل مصنوعی (مبارزه عملی یا کاربردی) (Applied Method):   کنترل قانونی (Legislative Method) مبارزه زیستی (Biological Method or Control) مبارزه ژنتیکی (Genetic Method) مبارزه فرم …

پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین


پاورپوینت با عنوان مهندسی مبارزه با ناقلین   در فرمت پاورپوینت . ۷۸ اسلاید قابل ویرایش   پرسش های مهم در کنترل (مبارزه با) ناقلین: چرا مبارزه می کنیم؟ آستانه زیان اقتصادی (Economic Threshold) سطح زیان اقتصادی (Economic Injury Level) هدف حفاظت فرد یا خانواده است یا کاهش بار بیماری در جامعه؟ چه زمانی باید مبارزه کنیم؟ چگونه باید مبارزه کنیم؟ آیا تاکنون اقدامی انجام شده است یا برای نخستین بار انجام می شود؟     انواع روش ها ی کنترل جمعیت آفت: کنترل طبیعی (Natural Control): عوامل محیطی و جوی: گرما، سرما، خشکی، رطوبت، بارندگی و… عوامل زنده (زیستی) یا دشمنان طبیعی: شکارچی (Predators) انگل های خارجی (Ectoparasites) انگل های داخلی (Endoparasites) پارازیتویید (Parasitoids) عوامل بیماریزا (Pathogens): ویروس ها، باکتری ها، تک یاخته ها، قارچ ها، کرم های انگل     کنترل مصنوعی (مبارزه عملی یا کاربردی) (Applied Method):   کنترل قانونی (Legislative Method) مبارزه زیستی (Biological Method or Control) مبارزه ژنتیکی (Genetic Method) مبارزه فرم …

علوم پزشکی

پاورپوینت درس مهندسی مبارزه با ناقلین , دانلود پاورپوینت مهندسی مبارزه با ناقلین , مهندسی مبارزه با ناقلین ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.