پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال

پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال

پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال


پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال   در فرمت پاورپوینت . 9 اسلاید قابل ویرایش   •ناهنجاری های انورکتال   تمام ناهنجاری های مادرزادی کانال راست روده تا مقعد و نزدیکی مقعد و پرینه گفته می شود. شایعترین عیب مادرزادی در نوزاد است که با ادامه زندگی مغایرت دارد. در پسرها شایعتر شیوع :  1در -۵۰۰۰-۴۰۰۰ تولد زنده است. علت: ناشناخته شایع ترین ناهنجاری در این کودکان:؟ در کودکن سندروم داون بیشتر دیده می شود.     …

پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال


پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال   در فرمت پاورپوینت . 9 اسلاید قابل ویرایش   •ناهنجاری های انورکتال   تمام ناهنجاری های مادرزادی کانال راست روده تا مقعد و نزدیکی مقعد و پرینه گفته می شود. شایعترین عیب مادرزادی در نوزاد است که با ادامه زندگی مغایرت دارد. در پسرها شایعتر شیوع :  1در -۵۰۰۰-۴۰۰۰ تولد زنده است. علت: ناشناخته شایع ترین ناهنجاری در این کودکان:؟ در کودکن سندروم داون بیشتر دیده می شود.     …

پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال


پاورپوینت با عنوان ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال   در فرمت پاورپوینت . 9 اسلاید قابل ویرایش   •ناهنجاری های انورکتال   تمام ناهنجاری های مادرزادی کانال راست روده تا مقعد و نزدیکی مقعد و پرینه گفته می شود. شایعترین عیب مادرزادی در نوزاد است که با ادامه زندگی مغایرت دارد. در پسرها شایعتر شیوع :  1در -۵۰۰۰-۴۰۰۰ تولد زنده است. علت: ناشناخته شایع ترین ناهنجاری در این کودکان:؟ در کودکن سندروم داون بیشتر دیده می شود.     …

علوم پزشکی

پاورپوینت ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال ,ناهنجاری های انورکتال و جنیتویورترال ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.