پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید

پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید

پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید


پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید فهرست مطالب تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی در آب عمیق مقدمه طرف پروژه روش‌های ساخت و عملیات اجرایی ۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات سازه‌های حفاظتی دریا – موج شکن‌ها مقدمه موج شکن‌های قائم موج شکنهای شیروانی دار منابع   بخشی از متنبندر خدماتی پارس به عنوان یکی از این بنادر دو قلو، برای واردات لوازم یدکی و قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز در مراحل احداث طرح‌های منطقه و صادرات محصولات فازهای پالایشگاهی (گوگرد)، صادرات محصولات صنایع مختلط و صادرات محصولات صنایع نیمه سنگین و تامین سرویس‌های خدماتی شناور طراحی گردیده است. این بندر از نوع بنادر دارای حوضچه چرخش در دریا (offshore Basin) است که با استفاده از ۲ شاخه موجشکن سنگی به طول کلی حدو ۳.۳ کیلومتر حوضچه‌ای با سطح ۶۵ هکتار را شکل داده است که ۲۸ هکتار آن حوضچه چرخش و ۱۲.۵ هکتار آن به یک حوضچه عملیاتی داخلی (sea dock) اختصاص یافته است. تعداد ۱۰ پست اسکله با آبخورهای ۱۱ الی ۱۵ متر نسبت به پهلوگیری این بندر را شکل می‌دهند. سطح ترمینال‌های این بندر در …

پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید


پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید فهرست مطالب تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی در آب عمیق مقدمه طرف پروژه روش‌های ساخت و عملیات اجرایی ۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات سازه‌های حفاظتی دریا – موج شکن‌ها مقدمه موج شکن‌های قائم موج شکنهای شیروانی دار منابع   بخشی از متنبندر خدماتی پارس به عنوان یکی از این بنادر دو قلو، برای واردات لوازم یدکی و قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز در مراحل احداث طرح‌های منطقه و صادرات محصولات فازهای پالایشگاهی (گوگرد)، صادرات محصولات صنایع مختلط و صادرات محصولات صنایع نیمه سنگین و تامین سرویس‌های خدماتی شناور طراحی گردیده است. این بندر از نوع بنادر دارای حوضچه چرخش در دریا (offshore Basin) است که با استفاده از ۲ شاخه موجشکن سنگی به طول کلی حدو ۳.۳ کیلومتر حوضچه‌ای با سطح ۶۵ هکتار را شکل داده است که ۲۸ هکتار آن حوضچه چرخش و ۱۲.۵ هکتار آن به یک حوضچه عملیاتی داخلی (sea dock) اختصاص یافته است. تعداد ۱۰ پست اسکله با آبخورهای ۱۱ الی ۱۵ متر نسبت به پهلوگیری این بندر را شکل می‌دهند. سطح ترمینال‌های این بندر در …

پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید


پاورپوینت بررسی موج شکن – ۵۹ اسلاید فهرست مطالب تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی در آب عمیق مقدمه طرف پروژه روش‌های ساخت و عملیات اجرایی ۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات سازه‌های حفاظتی دریا – موج شکن‌ها مقدمه موج شکن‌های قائم موج شکنهای شیروانی دار منابع   بخشی از متنبندر خدماتی پارس به عنوان یکی از این بنادر دو قلو، برای واردات لوازم یدکی و قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز در مراحل احداث طرح‌های منطقه و صادرات محصولات فازهای پالایشگاهی (گوگرد)، صادرات محصولات صنایع مختلط و صادرات محصولات صنایع نیمه سنگین و تامین سرویس‌های خدماتی شناور طراحی گردیده است. این بندر از نوع بنادر دارای حوضچه چرخش در دریا (offshore Basin) است که با استفاده از ۲ شاخه موجشکن سنگی به طول کلی حدو ۳.۳ کیلومتر حوضچه‌ای با سطح ۶۵ هکتار را شکل داده است که ۲۸ هکتار آن حوضچه چرخش و ۱۲.۵ هکتار آن به یک حوضچه عملیاتی داخلی (sea dock) اختصاص یافته است. تعداد ۱۰ پست اسکله با آبخورهای ۱۱ الی ۱۵ متر نسبت به پهلوگیری این بندر را شکل می‌دهند. سطح ترمینال‌های این بندر در …

فنی و مهندسی

پاورپوینت بررسی موج شکن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.