پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید

پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید

پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید


 پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید     گریدر     انواع گریدر      انواع تیغه قابل نصب روی گریدر     تاثیر جنس خاک در بازدهی و عملکرد گریدر     کاربرد گریدر     کندن برف     کندن یا شخم زدن بوسیله چنگک     شیب بندهای دقیق     اختلاط     کندن نهر آب کندن جوی     پخش مصالح     بغل بری یا بریدن و تراشیدن ترانشه ها     نگهداری و تنظیم رویه جاده و راههای موقت     همراه با تصاویر …

پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید


 پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید     گریدر     انواع گریدر      انواع تیغه قابل نصب روی گریدر     تاثیر جنس خاک در بازدهی و عملکرد گریدر     کاربرد گریدر     کندن برف     کندن یا شخم زدن بوسیله چنگک     شیب بندهای دقیق     اختلاط     کندن نهر آب کندن جوی     پخش مصالح     بغل بری یا بریدن و تراشیدن ترانشه ها     نگهداری و تنظیم رویه جاده و راههای موقت     همراه با تصاویر …

پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید


 پاورپوینت بررسی گریدر – ۳۴ اسلاید     گریدر     انواع گریدر      انواع تیغه قابل نصب روی گریدر     تاثیر جنس خاک در بازدهی و عملکرد گریدر     کاربرد گریدر     کندن برف     کندن یا شخم زدن بوسیله چنگک     شیب بندهای دقیق     اختلاط     کندن نهر آب کندن جوی     پخش مصالح     بغل بری یا بریدن و تراشیدن ترانشه ها     نگهداری و تنظیم رویه جاده و راههای موقت     همراه با تصاویر …

فنی و مهندسی

پاورپوینت بررسی گریدر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.