پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید

پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید

پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید


 پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید فهرست مطالب     مقدمه     انواع شمع بتنی درجا     مراحل اجرای شمع درجای بتنی در یک نگاه     ابعاد     نوع زمین مناسب     1. انجام مطالعات ژئوتکنیک     2. آماده سازی محل حفاری     23. نشانه گذاری محل اجرای شمع     4. انتخاب مدل دستگاه حفاری     5. استقرار دستگاه حفاری     6. تامین امکانات لازم برای جلوگیری از ریزش دیواره محل حفاری     a  استفاده از گل بنتونیت یا مواد مشابه     ab  استفاده از لوله غلاف (کیسینگ)     نحوه نصب کیسینگ      حفاری     c. ایجاد انباره در انتهای شمع     (ویژه شمع های پدستالی)     8. فولادگذاری (قفسه آرماتور یا هسته فولادی)     هسته فولادی     9. بتن ریزی      عملیات بتن ریزی &nb …

پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید


 پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید فهرست مطالب     مقدمه     انواع شمع بتنی درجا     مراحل اجرای شمع درجای بتنی در یک نگاه     ابعاد     نوع زمین مناسب     1. انجام مطالعات ژئوتکنیک     2. آماده سازی محل حفاری     23. نشانه گذاری محل اجرای شمع     4. انتخاب مدل دستگاه حفاری     5. استقرار دستگاه حفاری     6. تامین امکانات لازم برای جلوگیری از ریزش دیواره محل حفاری     a  استفاده از گل بنتونیت یا مواد مشابه     ab  استفاده از لوله غلاف (کیسینگ)     نحوه نصب کیسینگ      حفاری     c. ایجاد انباره در انتهای شمع     (ویژه شمع های پدستالی)     8. فولادگذاری (قفسه آرماتور یا هسته فولادی)     هسته فولادی     9. بتن ریزی      عملیات بتن ریزی &nb …

پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید


 پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا – ۴۴ اسلاید فهرست مطالب     مقدمه     انواع شمع بتنی درجا     مراحل اجرای شمع درجای بتنی در یک نگاه     ابعاد     نوع زمین مناسب     1. انجام مطالعات ژئوتکنیک     2. آماده سازی محل حفاری     23. نشانه گذاری محل اجرای شمع     4. انتخاب مدل دستگاه حفاری     5. استقرار دستگاه حفاری     6. تامین امکانات لازم برای جلوگیری از ریزش دیواره محل حفاری     a  استفاده از گل بنتونیت یا مواد مشابه     ab  استفاده از لوله غلاف (کیسینگ)     نحوه نصب کیسینگ      حفاری     c. ایجاد انباره در انتهای شمع     (ویژه شمع های پدستالی)     8. فولادگذاری (قفسه آرماتور یا هسته فولادی)     هسته فولادی     9. بتن ریزی      عملیات بتن ریزی &nb …

فنی و مهندسی

پاورپوینت مراحل اجرای شمع بتنی درجا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.