پاورپوینت مطالعه و بررسی سرباره فولاد و کاربردهای آن – ۵۸ اسلاید

پاورپوینت مطالعه و بررسی سرباره فولاد و کاربردهای آن – ۵۸ اسلاید

پاورپوینت مطالعه و بررسی سرباره فولاد و کاربردهای آن – ۵۸ اسلاید


    فصل اوّل: سرباره‌های فولادی     1-1- شناخت سرباره فولادی     1-2- حجم تولید سرباره در جهان و ایران     1-3- میزان مصرف سرباره     جدول۱-۱: تولید فولاد خام در ایران و جهان (میلیون تن )     1-5- انواع سرباره های فولادی     آنالیز انواع سرباره     جدول ۱-۲ : جداول زیر سرباره بدست آمده از      تولید آهن خام (BFS) و فولاد خام (SS) در ایران و جهان را نشان میدهد.     جدول۱-۳ :آنالیز سرباره حاصل از کوره بلند (BFS)     جدول۱-۴: آنالیز سرباره حاصل از کوره های دمش اکسیژن(BOF)     جدول۱-۵: آنالیز سرباره حاصل از کوره قوس الکتریکی (EAF)     جدول ۱-۶:آنالیز سرباره حاصل از پاتیلی (LF)     جدول ۱-۷     جدول ۱-۸: سرباره کوره بلند شرکت فولاداصفهان     جدول۱-۹:سایز دانه بندی سرباره کوره بلند     جدول ۱-۱۰: سرباره کنورتور EAFS ذوب آهن اصفهان …

پاورپوینت مطالعه و بررسی سرباره فولاد و کاربردهای آن – ۵۸ اسلاید


    فصل اوّل: سرباره‌های فولادی     1-1- شناخت سرباره فولادی     1-2- حجم تولید سرباره در جهان و ایران     1-3- میزان مصرف سرباره     جدول۱-۱: تولید فولاد خام در ایران و جهان (میلیون تن )     1-5- انواع سرباره های فولادی     آنالیز انواع سرباره     جدول ۱-۲ : جداول زیر سرباره بدست آمده از      تولید آهن خام (BFS) و فولاد خام (SS) در ایران و جهان را نشان میدهد.     جدول۱-۳ :آنالیز سرباره حاصل از کوره بلند (BFS)     جدول۱-۴: آنالیز سرباره حاصل از کوره های دمش اکسیژن(BOF)     جدول۱-۵: آنالیز سرباره حاصل از کوره قوس الکتریکی (EAF)     جدول ۱-۶:آنالیز سرباره حاصل از پاتیلی (LF)     جدول ۱-۷     جدول ۱-۸: سرباره کوره بلند شرکت فولاداصفهان     جدول۱-۹:سایز دانه بندی سرباره کوره بلند     جدول ۱-۱۰: سرباره کنورتور EAFS ذوب آهن اصفهان …

پاورپوینت مطالعه و بررسی سرباره فولاد و کاربردهای آن – ۵۸ اسلاید


    فصل اوّل: سرباره‌های فولادی     1-1- شناخت سرباره فولادی     1-2- حجم تولید سرباره در جهان و ایران     1-3- میزان مصرف سرباره     جدول۱-۱: تولید فولاد خام در ایران و جهان (میلیون تن )     1-5- انواع سرباره های فولادی     آنالیز انواع سرباره     جدول ۱-۲ : جداول زیر سرباره بدست آمده از      تولید آهن خام (BFS) و فولاد خام (SS) در ایران و جهان را نشان میدهد.     جدول۱-۳ :آنالیز سرباره حاصل از کوره بلند (BFS)     جدول۱-۴: آنالیز سرباره حاصل از کوره های دمش اکسیژن(BOF)     جدول۱-۵: آنالیز سرباره حاصل از کوره قوس الکتریکی (EAF)     جدول ۱-۶:آنالیز سرباره حاصل از پاتیلی (LF)     جدول ۱-۷     جدول ۱-۸: سرباره کوره بلند شرکت فولاداصفهان     جدول۱-۹:سایز دانه بندی سرباره کوره بلند     جدول ۱-۱۰: سرباره کنورتور EAFS ذوب آهن اصفهان …

فنی و مهندسی

پاورپوینت مطالعه و بررسی سرباره فولاد و کاربردهای آن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.